FENOMENA TIDUR SINGKAT DAN KEAJAIBAN AL QURAN

qoryatul qur'an“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar, “[Qs. Ar-rum: 23]

Tidur singkat dapat menrefreshkan otak, ketika ia merasa lelah di siang hari akibat pengumpulan maklumat sehingga prestasi menjadi kurang berkesan dan seseorang itu sebenarnya memerlukan rehat sejenak yakni dengan tidur.

Rehat cara ini bagi otak merupakan penyusunan semula maklumat dan menyusun gelombang-gelombang sel dan memantapkan maklumat yang diperolehi di siang hari. Continue reading “FENOMENA TIDUR SINGKAT DAN KEAJAIBAN AL QURAN”

Iklan

ACEH, NUSANTARA, DAN KHILAFAH ISLAMIYAH

ImageIndonesia, yang dulu dikenal dengan istilah Nusantara, merupakan negeri Muslim terbesar di dunia Islam. Jauh sebelum merdeka dari penjajahan fisik (militer) dan menjadi sebuah negara Indonesia, di wilayah Nusantara telah berdiri pusat-pusat kekuasaan Islam yang berbentuk kesultanan. Mulai dari kesultanan Aceh yang terletak di ujung barat, hingga kesultanan Ternate di ujung timur.

Berbagai catatan sejarah membuktikan bahwa kesultanan-kesultanan Islam tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sangat erat dengan Kekhilafahan Islam, khususnya Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Tulisan ini akan mengulas secara ringkas beberapa bukti sejarah yang menggambarkan hubungan kesatuan antara kesultanan-kesultanan Islam di wilayah Nusantara dengan Khilafah Islamiyah. Continue reading “ACEH, NUSANTARA, DAN KHILAFAH ISLAMIYAH”

Terangi Hidup Dengan Cahaya Al Qur’an

quranSaudaraku yang dimuliakan Allah ta’ala,

Barangkali ada sebagian di antara kita yang belum utuh memahami fungsi Al-Qur’an sehingga model interaksi kita dengan Al-Qur’an ini juga menjadi terbagi-bagi dan tak produktif. Di antara sekian banyak motif orang gemar tilawah Al-Qur’an jika disurvei barangkali adalah karena besaran pahalanya yang begitu luar biasa.

Tulisan ini akan mengupas beberapa fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan umat manusia, agar kita dapat seimbang dan adil memuliakan Al-Qur’an dan tak hanya sekedar puas dengan kuantitas bacaan dan besaran pahala yang kita raih.

Pertama, Al-Qur’an sebagai  dasar Pendidikan Islam.

Hal itu tak lain karena Al-Qur’an adalah kitab pendidikan yang ditanzilkan khusus oleh Allah Swt. untuk menempa umat agar menjadi umat terbaik.

Setiap kalimat dan ayat dalam kitab itu hakikatnya adalah orientasi dan arah pendidikan yang luhur untuk membentuk manusia yang shalih dan layak menjadi khalifah di bumi ini. Orientasi dan arah pendidikan itu meliputi berbagai aspek seperti ibadah, akhlak, jenis-jenis larangan, aturan perundangan yang mengatur kehidupan, kisah-kisah yang inspiratif (cermin orang sholih dan pelajaran dari orang durhaka), gambaran hari kiamat, perhitungan amal, pahala dan siksa, dan nalar kritis yang menuntun kita menyingkap rahasia Allah di alam semesta dan hukum-hukum sosial umat manusia. Continue reading “Terangi Hidup Dengan Cahaya Al Qur’an”