Anjuran Berkata Jujur dan Larangan Berbohong

33Segala puji bagi Allah Shubhanahu wa ta’alla yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Continue reading “Anjuran Berkata Jujur dan Larangan Berbohong”

Iklan